sipka Aktivity

Naša škola sa zúčastňuje veľkého množstva súťaží, olympiád a iných stretnutí.
Vydávame svoj vlastný školský časopis SPOD LAVICE. Jeho jednotlivé čísla Vám sem sprístupníme neskôr.
Zoznam našich úspechov je dlhý, preto na ňom ešte stále pracujeme a doplníme ho neskôr.