sipka Vedenie školy

riaditeľ školy
Ing. Július Masaryk
037 / 6316 222

zástupkyňa riaditeľa
Mgr. Gabriela Farkašová
037 / 6316 222

zriaďovateľ
Obec Kolíňany
Námestie L. A. Aranya č. 528
951 78 Kolíňany
037 / 6316 220

pedagogickí pracovníci
Hajnalka Gálová
Mgr. Katarína Vrábelová
Ing. Richard Lohyňa
Mgr. Edita Szóradová
Mgr. Simona Danielčáková
Mgr. Anna Demajová
PaedDr. Eleonóra Žemberyová
Mgr. Miroslava Urbánková
PaedDr. Zuzana Garayová
PaedDr. Tomáš Stollár 
Mgr. Júlia Budinszká
Mgr. Eva Krupová 
Mgr. Jozef  Markovič