sipka Zdravá škola

Do programu Zdravá škola sme sa zapojili v r. 1995. Následne sme 1.3.1996 získali certifikát Zdravá škola.
V rámci tohto programu bolo vysadených v areály školy niekoľko sto okrasných stromčekov, kríkov a kvetín, vykonali sa úpravy povrchov a celý areál školy sa oplotil.

Certifikát zdravej školy Zdravá škola