sipka Aktuality

Karneval

Fašiangový karneval sa konal, ako každý rok na našej škole. Žiaci mohli svoju fantáziu predviesť na rôznych neobyčajných maskách, ktoré mali na sebe. Svoju šikovnosť predviedli aj v súťažiach. Každá maska bola ocenená sladkou odmenou.

Prvých šesť najkrajších masiek získalo aj vecné ceny.
1.Pat a Mat – Roman Balko a Emil Holaza – 4. roč. sl.
2.Biela víla – Katika Bocskaiová – 2.roč. maď.
3.Lienka – Anna Mária Főlkelová – 1.roč. sl.
4.Pirát – Martin Mikulík – 1.roč. sl.
5.Indiánka - Karin Obertová – 5.roč. sl.
6.Cigánka – Gabika Horniaková – 4. roč. sl.

A samozrejme nemohla chýbať tombola, do ktorej sa zapojilo veľa detí. Oceňujeme aj to, že sa do masiek zapojili aj žiaci vyšších ročníkov.
A nakoniec musíme pochváliť žiakov 9. ročníka a poďakovať pani učiteľke Danielčákovej za ich veľkú snahu zorganizovať tento vynikajúci karneval.

Zápis žiakov

Deň 4. február nie je sviatkom v kalendári, ale pre vedenie i celý kolektív miestnej základnej školy a pre našich budúcich žiakov to bol predsa len Veľký Deň - konal sa zápis nových prváčikov na školský rok 2009/2010.
Tak ako je u nás dobrým zvykom, opäť sa tento deň niesol v slávnostnom duchu. Najprv pán riaditeľ Ing. Július Masaryk privítal všetkých rodičov, pani učiteľky zo ZŠ s MŠ a našich najdôležitejších - škôlkárov. Poďakoval sa rodičom za prejavenú dôveru a zaželal prítomným pekný kultúrny zážitok.
Na úvod sa so svojím programom predstavili škôlkári pod vedením pani učiteľky Heleny Benczovej. Pripravili si pásmo pesničiek, básničiek i divadelnú hru ,,Ako dedko ťahal repku´´. Deti nám ukázali, že sú smelé a majú v sebe veľkú dávku sebaistoty, napriek tomu, že majú len 6 rokov.
Po nich nasledovali žiaci našej školy s programom pripraveným osobitne na túto príležitosť a prezentujúcim rôzne oblasti školskej i mimoškolskej činnosti žiakov. Žiaci ukázali akí sú šikovní v recitovaní básničiek, dramatizácií, spievaní i dokonca v country tanci.
Na záver bolo prekvapenie: všetci si spoločne, malí i tí väčší, zaspievali a zatancovali pesničky v anglickom jazyku.
Nasledovala najdôležitejšia časť dňa. Deti pod vedením učiteliek 1. stupňa vypracovávali testy na zisťovanie školskej zrelosti, ktoré prebiehali v príjemnej atmosfére. Hravo zvládli určovanie geometrických tvarov, farieb, čísiel i kresbu obrázka. Tieto vedomosti i zručnosti nadobudli v MŠ alebo ich naučili vlastní rodičia. Budúci prváci odchádzali zo školy s úsmevom na tvári. Ich radosť bola ešte väčšia, keď si odnášali aj malé darčeky a pamätný list na tento významný deň.
Kto sú tí, ktorí od 2. septembra 2009 nastúpia do našej školy?
Lenka Miškovičova, Erik Brath, Iveta Horváthová, Alžbeta Franková, Alžbeta Szombathelyiová, Nina Solčanská, Dávid Balko, Henrieta Balková, Joshua Holek, Štefan Tasáry, Sofia Balková, Alex Fleischhacker.
V závere sa chceme ešte raz poďakovať rodičom za ich prejavenú dôveru a prvákom prajeme veľa šťastia pri získavaní nových skúseností.
Mgr. Edita Szórádová

Fotogaléria - Zápis prvákov 2009